Veřejná zakázka: Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 701
Systémové číslo VZ: P19V00000002
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/116/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-005229
Datum zahájení: 08.01.2019
Nabídku podat do: 24.01.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zhotovení díla „Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky“ v rozsahu specifikovaném výkazem výměr a soupisem prací k ocenění a touto výzvou k podání cenové nabídky. Projektový návrh řeší opravu silnice III/33769 v úseku staničení 0,000 (křiž. III/35817) až 1,648 km (konec zástavby Vížky). Silnice má lokální význam. Kvůli havarijnímu stavu je však její oprava neodkladná. Také šířkové parametry neodpovídají minimální šířkové kategorie S 6,5. Šířka dopravního pásu často nedosahuje ani 5 m, přičemž chybí i nezbytné rozšíření ve směrových obloucích. Stavba je zpravidla umístěna na stávajících silničních pozemcích. Z důvodu rozšíření silničního tělesa vznikají také nároky na zábory sousedních pozemků. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení, je uvedeno v zadávací dokumentaci, čl. 7. Vymezení předmětu veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 694 316 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky