Veřejná zakázka: Modernizace silnice II/343 Kameničky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 728
Systémové číslo: P19V00000025
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/3991/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-022555
Datum zahájení: 13.05.2019
Nabídku podat do: 29.05.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace silnice II/343 Kameničky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o modernizaci silnice II. třídy č.343 v Kameničkách. Modernizace spočívá ve vyfrézování stávajícího krytu, opravě lokálních poruch, případně sanace krajů vozovky a nové položení krytových a podkladních vrstev. Pouze v místě kompletní modernizace stávajících příčných propustků dojde k modernizaci silnice v celé konstrukční výšce. V zastavěné části obce Kameničky je navrženo ukotvení vozovky do sil. obrub po obou stranách vozovky. V konci úpravy se navrhuje vozovku ukotvit do nezpevněné krajnice, tak jak je tomu ve stávajícím stavu. Předmětem akce je modernizace stávající komunikace – asfaltové souvrství - ve stávajícím šířkovém uspořádání.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 120 509 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky