Veřejná zakázka: Obnova tělesa silnice II/359 Poříčí u Litomyšle

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 739
Systémové číslo: P19V00000036
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/7039/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-027149
Datum zahájení: 05.08.2019
Žádost o účast podat do: 05.09.2019 08:00
Nabídku podat do: 23.10.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova tělesa silnice II/359 Poříčí u Litomyšle
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší odstranění havarijního stavu části dosavadního silničního tělesa v intravilánu obce Poříčí u Litomyšle. Rychlost v úseku je omezena na 50 km/h. Řešený úsek komunikace II/359 se nachází přibližně v km 11,9. Komunikace je vedena po násypovém tělese uloženém na skalním útvaru. Stěna je v místě poruchy lomená až téměř svislá, výška cca 7,5 m. V patě skály
se nachází trvalý vodní tok, Desná.
Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:
- SO 001 – Dopravně inženýrská opatření
- SO 101 – Komunikace
- SO 102 – Sanace svahu
- SO 201 – Opěrná zeď

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 199 933 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky