Veřejná zakázka: Obnova zádržného systému III/36020 Trstěnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 786
Systémové číslo: P20V00000032
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/9994/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-029865
Datum zahájení: 17.07.2020
Nabídku podat do: 04.08.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova zádržného systému III/36020 Trstěnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Záměrem stavby je obnova zádržného systému a zajištění svahu podél úseku komunikace III/36020 v obci Trstěnice. Zajištění svahu je z prostorových důvodu (v místě souběhu s místní komunikací) řešeno železobetonovou monolitickou opěrnou zdí založenou na skalním pískovcovém podloží. Zeď je opatřena římsou se zábradelním svodidlem. Zbývající úsek stavby je řešen rozšířením nezpevněné krajnice a osazením dřevo-ocelového silničního svodidla. V místě rozšíření je svah vyztužen pomocí geomříží. V rámci stavby dále dojde k výměně konstrukčních vrstev v celé délce dotčeného úseku silnice III/360 20 a to z důvodu rozsahu výkopů a změny klopení komunikace zajišťujícího řádné odvodnění řešeného úseku. Práce budou prováděny za úplné dopravné uzavírky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 390 490 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky