Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava silnice III/31512 Česká Třebová - Skuhrov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2014 13.05.2014 08:00
Posouzení stavu komunikací II. a III. třídy v Pardubickém kraji a bezpečnosti silničního provozu v prostoru železničních přejezdů v návaznosti na stav železničních přejezdů
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2014 28.04.2014 08:00
ČERVENÁ - Obnova krytu silnice III/3604
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2014 14.04.2014 08:00
Obnova krajinné silniční vegetace v Pardubickém kraji - IV. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2014 27.03.2014 09:30
Obnova mostu ev.č. 29819-1 Drahoš
podlimitní Zadáno 14.03.2014 31.03.2014 08:00
Oprava universálního nosiče nářadí Unimog 400
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2014 13.03.2014 11:00
Obnova krajinné silniční vegetace v Pardubickém kraji - III. etapa
podlimitní Zadáno 28.02.2014 27.03.2014 09:00
Dodávka dopravního značení pro SÚS Pk
podlimitní Zadáno 26.02.2014 14.03.2014 08:00
Dodávka vysprávkové soupravy pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2014 25.02.2014 09:00
Provedení diagnostiky vozovky mobilním kontinuálním georadarem GPR
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2014 19.02.2014 09:00
Obnova mostu ev.č. 34212-1, Choltice (výjezd směr Stojice)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2014 14.02.2014 09:00
Provedení vývrtů vozovky a rázové zatěžovací zkoušky vozovky
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2014 07.02.2014 08:00
Zpracování geodetické dokumentace mobilním mapovacím zařízením
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2014 07.02.2014 08:30
Dodávka kameniva na posyp pro SÚS Pk
nadlimitní Zadáno 03.12.2013 27.01.2014 08:00
Oprava silnice III/0373 Hradiště na Písku
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2013 29.11.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016