Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Jaroslav Zrůst
IČO: 15620352
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 1 670 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 020 700,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 18.12.2015