Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 11
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.01.2017 12:07:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dodatečná informace č. 4


Přílohy
- Položkový rozpočet - Příloha č.16.xls (113.50 KB)
- Dodatečná informace č. 4.pdf (126.58 KB)