Veřejné zakázky Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.95 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jevíčko
podlimitní Příjem nabídek 25.02.2020 12.03.2020 10:00
Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,060 00 - 0,530 00
podlimitní Příjem nabídek 25.02.2020 12.03.2020 08:00
Jablonné nad Orlicí - Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
podlimitní Příjem nabídek 24.01.2020 11.03.2020 11:00
Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Březová nad Svitavou
podlimitní Příjem nabídek 24.01.2020 18.03.2020 08:00
Výstavba haly na sůl a inert Svitavy
podlimitní Příjem nabídek 17.01.2020 05.03.2020 08:00
všechny zakázky