Veřejné zakázky Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Okružní křižovatka II/360 Letohrad Nad Bažantnicí
podlimitní Příjem nabídek 24.04.2017 12.05.2017 09:00
Výstavba nové haly na sůl Litomyšl
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2017 11.05.2017 09:00
Dodávka speciálních vozidel silniční údržby včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek
nadlimitní Příjem nabídek 28.03.2017 05.05.2017 09:00
Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 5
nadlimitní Vyhodnoceno 01.10.2016 01.02.2017 10:00
Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 6
nadlimitní Vyhodnoceno 01.10.2016 01.02.2017 10:30
Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 8
nadlimitní Vyhodnoceno 01.10.2016 01.02.2017 11:30
Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 10
nadlimitní Vyhodnoceno 01.10.2016 01.02.2017 12:30
Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 15
nadlimitní Vyhodnoceno 01.10.2016 01.02.2017 15:00
Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 1
nadlimitní Vyhodnoceno 01.10.2016 01.02.2017 08:00
Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 3
nadlimitní Vyhodnoceno 01.10.2016 01.02.2017 09:00
Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 12
nadlimitní Vyhodnoceno 01.10.2016 01.02.2017 13:30
Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 11
nadlimitní Vyhodnoceno 01.10.2016 01.02.2017 13:00
Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 14
nadlimitní Vyhodnoceno 01.10.2016 01.02.2017 14:30
Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 7
nadlimitní Vyhodnoceno 01.10.2016 01.02.2017 11:00
Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 2
nadlimitní Vyhodnoceno 01.10.2016 01.02.2017 08:30
všechny zakázky