Veřejné zakázky Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Silnice II/322 Komárov – Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků)
podlimitní Hodnocení 10.11.2023 29.11.2023 08:00
Celková oprava výspravkové soupravy TURBO 5000
podlimitní Vyhodnoceno 06.11.2023 24.11.2023 09:00
Digitalizace a rozvoj informačního systému přípravy a údržby dopravní infrastruktury v gesci Správy a údržby silnic Pardubického kraje
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 29.08.2023 04.10.2023 08:00
Rámcová dohoda na činnost koordinátora BOZP na stavbách menšího a středního rozsahu SÚS PK v Pardubickém kraji
nadlimitní Vyhodnoceno 24.08.2023 16.11.2023 08:00
Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd II. Etapa
podlimitní Hodnocení 16.08.2023 08.09.2023 08:00
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání včetně škod způsobených v souvislosti s řízením dopravního prostředku
nadlimitní Vyhodnoceno 26.07.2023 29.08.2023 08:00
všechny zakázky