Veřejné zakázky Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast
podlimitní Příjem nabídek 28.05.2020 15.06.2020 08:00
Rekonstrukce silnice III/3665 Hradec nad Svitavou
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2020 09.06.2020 08:00
Rekonstrukce silnice III/3437 Srní - Hlinsko
podlimitní Příjem nabídek 11.05.2020 17.06.2020 08:00
Dodávka dvou kusů nakladačů pro cestmistrovství Pardubice a Ústí nad Orlicí
nadlimitní Hodnocení 27.04.2020 28.05.2020 09:00
Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina
podlimitní Hodnocení 08.04.2020 21.05.2020 10:00
Dodávka nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 3 ks a nových automobilových podvozků 6x6 v počtu 1 ks pro silniční údržbu včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek
nadlimitní Vyhodnoceno 28.02.2020 04.05.2020 09:00
všechny zakázky