Veřejné zakázky Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace silnice II/343 Kameničky
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2019 29.05.2019 09:00
Dodávka nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 2 ks a nových automobilových podvozků 6x6 v počtu 2 ks pro silniční údržbu včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek
nadlimitní Příjem nabídek 09.05.2019 17.06.2019 09:00
Dodávka pokladače emulze
nadlimitní Příjem nabídek 06.05.2019 11.06.2019 09:00
Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka
podlimitní Příjem nabídek 02.05.2019 04.06.2019 10:00
Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč
podlimitní Prokazování kvalifikace 02.05.2019 28.05.2019 08:00
Rekonstrukce haly soli v Žamberku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2019 13.05.2019 10:00
Modernizace silnice III/3229 Semín - Břehy
podlimitní Příjem nabídek 30.04.2019 31.05.2019 09:00
Modernizace silnice II/371 Biskupice - I. etapa
podlimitní Hodnocení 25.04.2019 15.05.2019 09:00
Most ev.č. 3714-3 Radkov - Rozstání
podlimitní Příjem nabídek 04.04.2019 31.05.2019 09:00
Rekonstrukce mostu ev.č. 3542-4 Česká Rybná
podlimitní Příjem nabídek 01.04.2019 30.05.2019 09:00
Rekonstrukce mostu ev.č. 3542-3 Česká Rybná
podlimitní Příjem nabídek 01.04.2019 30.05.2019 08:00
III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
podlimitní Hodnocení 27.03.2019 16.05.2019 10:00
Most ev.č. 36013-2 Dlouhá Třebová
podlimitní Příjem nabídek 21.03.2019 07.06.2019 10:00
Modernizace mostu ev.č. 36826-1 Boršov
podlimitní Vyhodnoceno 21.03.2019 17.05.2019 09:00
III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29
podlimitní Vyhodnoceno 20.03.2019 12.04.2019 08:00
všechny zakázky