Veřejné zakázky Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vjezdové brány II/211 Bukovka a Dopravní ostrůvek na silnici I/36, Obec Bukovka
podlimitní Příjem nabídek 16.10.2019 04.11.2019 09:00
Rekonstrukce mostu ev.č. 29820-1 Bohumileč
podlimitní Prokazování kvalifikace 08.10.2019 31.10.2019 08:00
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice – záchranný archeologický výzkum
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2019 30.10.2019 10:00
Obnova tělesa silnice II/359 Poříčí u Litomyšle
podlimitní Příjem nabídek 05.08.2019 23.10.2019 08:00
všechny zakázky