Veřejné zakázky Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Most ev.č. 36013-2 Dlouhá Třebová
podlimitní Prokazování kvalifikace 21.03.2019 12.04.2019 10:00
Modernizace mostu ev.č. 36826-1 Boršov
podlimitní Prokazování kvalifikace 21.03.2019 12.04.2019 09:00
III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 24
podlimitní Příjem nabídek 20.03.2019 05.04.2019 09:00
Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová
nadlimitní Příjem nabídek 12.03.2019 15.04.2019 10:00
Dodávka dvou kusů nakladačů pro cestmistrovství Hlinsko a Svitavy
podlimitní Hodnocení 04.03.2019 20.03.2019 09:00
Dodávka provozních kapalin a maziv včetně dopravy pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje
podlimitní Vyhodnoceno 27.02.2019 15.03.2019 09:00
Rekonstrukce mostu ev.č. 3239-1 Hrádek
podlimitní Hodnocení kvalifikace 21.02.2019 15.03.2019 10:00
Dodávka ojetého nebo továrně nového automobilového podvozku 6x6 v počtu 1 ks pro silniční údržbu včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek
podlimitní Vyhodnoceno 18.02.2019 06.03.2019 09:00
Zajištění majetkoprávních služeb na dopravních stavbách v Pardubickém kraji v letech 2019 – 2023 a s tím souvisejícího SW řešení
nadlimitní Příjem nabídek 04.02.2019 26.04.2019 10:00
Modernizace a rozvoj vnitřního provozního systému Správy a údržby silnic Pardubického kraje
nadlimitní Hodnocení 30.01.2019 05.03.2019 11:00
Pardubice - Černá za Bory - malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983
podlimitní Vyhodnoceno 09.01.2019 13.03.2019 09:00
všechny zakázky