Veřejné zakázky Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočínek
podlimitní Příjem nabídek 21.09.2016 14.10.2016 08:00
Oprava silnice III/3588 Slatiňany - Kunčí
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2016 14.10.2016 08:00
Dodávka materiálu pro vodorovné dopravní značení
nadlimitní Příjem nabídek 04.08.2016 05.10.2016 09:00
Rekonstrukce mostu ev.č. 36822-1 Třebářov
podlimitní Vyhodnoceno 22.07.2016 24.08.2016 08:00
Rekonstrukce silnice II/366 Svitavy, žel. přejezd - křiž. I/34
podlimitní Vyhodnoceno 20.07.2016 06.09.2016 08:00
Rekonstrukce mostu ev.č. 368-029 Březina
podlimitní Vyhodnoceno 19.07.2016 30.08.2016 10:00
Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev
podlimitní Vyhodnoceno 28.04.2016 02.06.2016 08:00
všechny zakázky