Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka materiálu pro vodorovné dopravní značení
podlimitní Hodnocení 27.05.2024 13.06.2024 09:00
Opěrná zeď II/363 Bělá nad Svitavou
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2024 06.06.2024 08:00
Oprava silnice III/344 35 Libkov - Krásné
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2024 06.06.2024 08:00
Oprava silnice III/3594 Říkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2024 04.06.2024 08:00
Oprava silnice III/322 56 ul. Smetanova, Moravany
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2024 03.06.2024 08:00
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice – přeložka oplocení pozemku p.č.832/32 k.ú. Dašice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2024 31.05.2024 08:00
Silnice II/368 Moravská Třebová, most ev.č.368-014, křiž. Kunčina
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2024 27.05.2024 08:00
Rámcová smlouva na služby auditora bezpečnosti pozemních komunikací na dopravních stavbách Pardubického kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2024 27.05.2024 08:00
Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice_koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2024 21.05.2024 08:00
Modernizace mostu ev.č.3227-3 Řečany nad Labem_koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2024 21.05.2024 08:00
Silnice III/3057 Holice, ul. Husova I.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2024 20.05.2024 08:00
Zpracování dokumentace o realizaci dopravních staveb v Pardubickém kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2024 20.05.2024 08:00
Úprava křižovatky III/35847 a místní komunikace v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2024 20.05.2024 08:00
Opěrná zeď v Kamenci u Poličky
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2024 20.05.2024 08:00
Oprava dlažby silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2024 20.05.2024 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››