Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava silnice II/360 Ústí nad Orlicí
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.07.2019 06:21:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dodatečná informace č. 1


Přílohy
- Dodatečná informace č. 1.pdf (288.82 KB)
- Příloha č. 1 - Závazný návrh SMLOUVY O DÍLO.docx (79.96 KB)