Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka pohonných hmot – motorové nafty do nadzemních nádrží
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.07.2019 13:00:13
Předmět Vysvětlení č. 16 -17

viz příloha


Přílohy
- 02_nafta_vysvětlení č 16 - 17.pdf (168.93 KB)