Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka pohonných hmot – motorové nafty do nadzemních nádrží
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.07.2019 15:34:42
Předmět Vysvětlení č. 18

viz příloha


Přílohy
- 03_nafta_vysvětlení č. 18.pdf (248.19 KB)
- 03_PR02_závazný návrh Rámcové dohody_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 18.doc (338.00 KB)