Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice – záchranný archeologický výzkum
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.10.2019 13:12:01
Předmět Vysvětlení č. 1 - 7

viz text


Přílohy
- 01_SUS PV_Dašice_č. 1 - 7.pdf (312.92 KB)
- PR04_Položkový rozpočet_Oceněný soupis služeb_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 6.xlsx (15.41 KB)