Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.04.2020 10:07:10
Předmět Vysvětlení č. 2 - 11

viz přílohy


Přílohy
- 02_SUS PK_Kunčina_č. 2 - 11.pdf (198.97 KB)
- PR02 Soupis prací (výkaz výměr)_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 9.zip (470.84 KB)
- PR01.8_Projektová dokumentace_B_6_2_2_VZ_PROPUSTEK_PDPS.PDF (633.67 KB)