Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/3437 Srní - Hlinsko
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.05.2020 11:53:00
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dodatečná informace č. 2


Přílohy
- Dodatečná informace č. 2.pdf (117.91 KB)
- D 1 Technická zpráva.pdf (693.62 KB)
- Srní-Hlinsko_rozpočet_bez cen_19052020.xls (72.00 KB)
- Srní-Hlinsko_rozpočet_bez cen_19052020.xml (95.14 KB)