Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka systému vysokorychlostního vážení silničních vozidel pro přímé pokutování
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.08.2020 10:10:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1-7


Přílohy
- Vysvětlení č. 1-7.pdf (225.42 KB)
- Příloha č. 1 - závazný návrh Smlouvy o dílo 21-08-2020.doc.docx (85.68 KB)
- Zadávací dokumentace 21-08-2020.pdf (1.66 MB)
- Zadávací dokumentace 21-08-2020.rtf (1.15 MB)