Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť – zemní práce pro ZAV
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.12.2020 11:09:08
Předmět Vysvětlení č. 6 - 9

viz přílohy


Přílohy
- 01_SUS PK_Rokytno_zemní práce_č. 6 - 9.pdf (158.60 KB)
- PR04_Soupis prací_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 7.xlsx (20.10 KB)