Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava silnice III/35833 Předhradí - Lešany
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.02.2021 09:23:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1


Přílohy
- Vysvětlení č. 1.pdf (71.37 KB)
- Soupis prací bez cen XC4.xml (373.19 KB)
- Soupis prací bez cen.pdf (221.24 KB)
- Soupis objektů bez cen.pdf (71.52 KB)