Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice – Vrbatův Kostelec, SO 103
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2021 07:22:18
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 2


Přílohy
- Vysvětlení č. 2.pdf (53.85 KB)