Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice – Vrbatův Kostelec, SO 103
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2021 07:33:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 6


Přílohy
- Vysvětlení č. 6.pdf (60.22 KB)