Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice – Vrbatův Kostelec, SO 103
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.03.2021 06:35:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 7 - 10


Přílohy
- Vysvětlení č. 7 - 10.pdf (139.93 KB)
- Chacholice-SO103_neoceneny_202103123.xml (120.62 KB)
- D 2.5 PŘ - 1_20210319.pdf (1.26 MB)
- D 2.5 PŘ - 2_20210319.pdf (1.24 MB)