Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava silnice III/337 73 Miřetice - Dřeveš, I. etapa
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2021 09:22:16
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 5


Přílohy
- Vysvětlení č. 5.pdf (294.76 KB)
- 29_7_dreves_xc4_VV.xml (833.96 KB)