Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava silnice III/3124 Velká Skrovnice - hr. Pk
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2021 08:54:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 2


Přílohy
- Vysvětlení č. 2.PDF (114.54 KB)
- Příloha g.b) NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ.xml (271.76 KB)