Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2021 11:41:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 6 - 13


Přílohy
- Vysvětlení č. 6 - 13.pdf (311.73 KB)
- SO 101.1 - etapa 1, SO 401_bez cen.xml (172.33 KB)
- SO 101.2 - etapa 2, SO 402_bez cen.xml (184.24 KB)
- SO 101.3 - etapa 3+4, SO110, SO 111, SO 403, SO 404_bez cen.xml (497.20 KB)