Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova silnice III/30535 Zbožnov
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.05.2021 06:38:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1


Přílohy
- Vysvětlení č. 1.pdf (94.62 KB)
- Předloha nabídky Dodavatele - úprava 24-05-2021.docx (58.89 KB)