Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova silnice III/30535 Zbožnov
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.05.2021 09:52:57
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

v příloze


Přílohy
- Vysvětlení č. 2.pdf (67.77 KB)
- Příloha g.b) Neoceněný soupis prací upravený.xml (75.33 KB)