Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova silnice III/30535 Zbožnov
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.06.2021 07:11:07
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 3


Přílohy
- Vysvětlení č. 3.pdf (67.39 KB)
- Příloha g.b) Neoceněný soupis prací 3-6-2021.xml (75.35 KB)