Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava silnice III/31117 Horní Třešňovec
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.07.2021 11:17:55
Předmět Vysvětlení č. 3 -5

viz přílohy


Přílohy
- 02_SUS PK_H. Třešňovec_č. 3 - 5.pdf (170.06 KB)
- A+B Průvodní a technická zpráva_aktualizovaná na základě vysvětlení č. 3 - 4.pdf (2.66 MB)
- C.03 Vzorové příčné řezy_aktualizovaný na základě vysvětlení č, 3 - 4.pdf (133.74 KB)
- Příloha g.b) Soupis prací_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 3 - 4.xml (73.83 KB)