Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka provozních kapalin a maziv včetně dopravy pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.11.2021 10:52:13
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1


Přílohy
- Vysvětlení č. 1.pdf (85.79 KB)