Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.12.2021 16:21:54
Předmět Vysvětlení č. 1 - 7

viz příloha


Přílohy
- 01_SUS PK_MUK Dašice_č. 1-7_podepsáno.pdf (301.49 KB)