Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.12.2021 09:35:22
Předmět Vysvětlení č. 8

viz příloha


Přílohy
- 02_SUS PK_MUK Dašice_č. 8_podepsáno.pdf (251.83 KB)