Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.12.2021 10:10:08
Předmět Vysvětlení č. 31

viz příloha


Přílohy
- 06_SUS PK_MUK Dašice_č. 31.pdf (144.66 KB)