Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.01.2022 10:49:37
Předmět Vysvětlení č. 42

viz příloha


Přílohy
- 08_SUS PK_MUK Dašice_č. 42.pdf (143.87 KB)