Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2022 14:34:27
Předmět Vysvětlení č. 57 - 60

viz přílohy


Přílohy
- 10_SUS PK_MUK Dašice_č. 57 - 60.pdf (266.32 KB)
- Příloha g.b) II_322 na D35 MUK Dašice_3. část_Soupis prací - aktualizovaný na základě vysvětlení č. 60.zip (1.33 MB)
- Příloha g.b) II_322 na D35 MÚK Dašice_7. část - PD aktualizovaná na základě vysvětlení č. 60.zip (5.41 MB)