Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.01.2022 15:50:49
Předmět Vysvětlení č. 89

viz příloha


Přílohy
- 12_SUS PK_MUK Dašice_č. 89.pdf (141.96 KB)