Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.01.2022 15:11:01
Předmět Vysvětlení č. 90 - 91

viz příloha


Přílohy
- 13_SUS PK_MUK Dašice_č. 90 -91.pdf (158.76 KB)