Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na zajištění činností správce stavby Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.01.2022 15:34:22
Předmět Vysvětlení č. 2

viz příloha


Přílohy
- 02_SUS PK_správce stavby_č. 2_final.pdf (165.73 KB)