Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, I. etapa
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.05.2022 11:21:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1 - 2


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 - 2.pdf (305.76 KB)