Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, I. etapa
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.05.2022 12:00:41
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 3


Přílohy
- Vysvětlení č. 3.pdf (238.73 KB)