Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, I. etapa
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2022 10:07:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 6


Přílohy
- Vysvětlení č. 6.pdf (253.50 KB)
- Příloha 3) Soupis prací (obec Včelákov) DOD1.xml (145.46 KB)