Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 a chodníků, Brčekoly
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.06.2022 10:25:11
Předmět Vysvětlení č. 2

viz přílohy


Přílohy
- 01_SUS PK_Brčekoly_V č. 2.pdf (160.43 KB)
- Příloha g.b) Soupis prací (SUS Pk).xml (194.33 KB)
- 10-2022 - Rekonstrukce silnice III-3556, III-3557 a chodníků Brčekoly.xml (230.51 KB)