Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/3439 Kladno
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2022 15:53:32
Předmět Vysvětlení č. 1 - 3

viz příloha


Přílohy
- 01_SUS PK_Kladno_V č. 1 - 3.pdf (162.90 KB)
- KlaOT - Rekonstrukce silnice III-3439 Kladno.xml (150.92 KB)