Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Okružní křižovatka II/306 a II/358 Skuteč
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.07.2022 07:20:07
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1


Přílohy
- Vysvětlení č. 1.pdf (235.18 KB)
- Příloha e) Technická specifikace.docx (97.33 KB)