Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.07.2022 09:57:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1 - 2


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 - 2.pdf (246.55 KB)
- Příloha g.b) soupis prací aktual bez cen.xml (483.63 KB)