Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Most ev.č. 324-018 P. Wonky, Pardubice
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.11.2022 08:51:27
Předmět Vysvětlení č. 10 - 11

viz příloha


Přílohy
- 07_SUS PK_Wonky_č. 10 - 11.pdf (195.59 KB)