Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Most ev.č. 324-018 P. Wonky, Pardubice
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2023 11:03:11
Předmět Vysvětlení č. 15 -17

viz přílohy


Přílohy
- 11_SUS PK_Wonky_č. 15 - 17.pdf (261.73 KB)
- D.05.2. VÝKRES DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 15.PDF (3.02 MB)
- Příloha a) Předloha Smlouvy o dílo_aktualizovaná na základě vysvětlení č. 16.docx (98.88 KB)
- Příloha b) Předloha Dopisu nabídky_aktualizovaná na základě vysvětlení č. 16.docx (68.41 KB)