Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava lokálních poruch asfaltobetonových vrstev silnice II/368 Moravská Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2012 07.11.2012 09:00
Zimní údržba silnic v období 2012-2013 pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje - cestmistrovství Hlinsko
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2012 05.11.2012 09:00
Dodávka studené živičné obalované směsi na opravu výtluků v zimním období 2012-2013
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2012 01.11.2012 09:00
Zimní údržba silnic v období 2012-2013 pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje - cestmistrovství Běstovice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2012 30.07.2012 09:00
Oprava propustku v km 3,820 na silnici III/3545 Čachnov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2012 28.06.2012 08:00
Ověření vlastností tichých krytů vozovek na silnici III/32224, II/324 Pardubice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2012 31.05.2012 00:00
Studie proveditelnosti pro využití laserscaneru a georadaru pro silniční hospodářství v ČR v podmínkách Pardubického kraje
nadlimitní Zadáno 29.03.2012 04.06.2012 00:00
Dodávka speciálních vozidel silniční údržby
nadlimitní Zadáno 19.03.2012 23.05.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  10 14 15 16 17 18