Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava silnice II/337 Skutíčko - Leštinka
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2013 30.10.2013 08:15
Obnova propustků na silnici III/33758 v km 1,000 a 0,800
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2013 24.10.2013 08:00
Obnova násypového tělesa vozovky silnice III/34213 lom Chrtníky - Cihelna
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2013 21.10.2013 08:30
Sněhové radlice plastové s překlapávacím břitem v počtu dvou kusů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2013 17.10.2013 00:00
Oprava silnice III/33749, ul. Barákova, Heřmanův Městec
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2013 14.10.2013 08:30
Zimní údržba silnic I.II.a III. třídy v Pardubickém kraji 2013-úsek 83/4-ZD
podlimitní Zadáno 02.10.2013 15.10.2013 08:00
Obnova mostu ev.č. 358-007 - Kutřín
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2013 11.10.2013 08:30
Obnova propustku na silnici III/29823 - km 1,980
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2013 14.10.2013 08:30
Oprava úseku silnice III/34039 Černá za Bory - ul. Ke Kobelnici
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2013 01.10.2013 08:05
Obnova silnice III/29823, Hrachoviště (směr Borek oblouk podél lesa)
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2013 23.10.2013 08:35
Dodávka lehkého nákladního vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2013 24.09.2013 00:00
Obnova propustku na silnici III/32233 v km 0,850 Blato
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2013 13.09.2013 08:00
Zpracování dvoustupňové PD na Obnovu mostu ev.č. 37332-1 Vranová Lhota
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2013 06.09.2013 08:00
Provedení kontrolního měření průhybů vozovek zasažených povodní ve dnech 25.-26.června
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2013 03.09.2013 09:00
Provedení kontrolního měření únosnosti vozovek zasažených povodní ve dnech 25.-26.června 2013
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2013 03.09.2013 09:20
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016