Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - TDS
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2022 26.04.2022 08:00
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - správce informací
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2022 26.04.2022 08:00
Oprava silnic III/358 21, III/355 17 a III/355 18 HORKA
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2022 27.04.2022 08:00
Dodávka nakladače pro cestmistrovství Chrudim a rýpadlo-nakladače pro cestmistrovství Svitavy
nadlimitní Zrušeno 11.04.2022 16.05.2022 09:00
Silnice III/355 24 Raná
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2022 20.04.2022 08:00
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť, odvoz ornice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2022 19.04.2022 08:00
Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy - TDS a KOO BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2022 19.04.2022 08:00
Zpracování analýzy a možností návrhu postupu pro řešení dopadu pandemie a válečného konfliktu do veřejných zakázek SÚS Pk
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2022 19.04.2022 08:00
Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy, správce informací
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2022 13.04.2022 08:00
Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno
podlimitní Vyhodnoceno 29.03.2022 25.04.2022 08:00
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť
nadlimitní Zadáno 22.03.2022 09.05.2022 08:00
Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
podlimitní Zadáno 17.03.2022 08.04.2022 08:00
Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd I. etapa
podlimitní Zadáno 17.03.2022 22.04.2022 08:00
Odvodnění silnice III/36028 - Horní Újezd
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2022 29.03.2022 08:00
III/32219 - Mělice - II/333
podlimitní Zadáno 15.03.2022 14.04.2022 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20  ››