Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka souboru dílů pro sestavení dvou nákladních vozidel kategorie N3
nadlimitní Příjem nabídek 22.07.2022 29.08.2022 09:00
Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 21.07.2022 15.08.2022 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016