Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka pokladače živičných směsí (finišeru)
podlimitní Příjem nabídek 06.12.2021 22.12.2021 09:00
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice
nadlimitní Příjem nabídek 22.11.2021 28.12.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016