Přehled veřejných zakázek ve stavu prokazování kvalifikace

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Digitalizace a rozvoj informačního systému přípravy a údržby dopravní infrastruktury v gesci Správy a údržby silnic Pardubického kraje
nadlimitní Prokazování kvalifikace 29.08.2023 02.10.2023 08:00
Rámcová dohoda na činnost koordinátora BOZP na stavbách menšího a středního rozsahu SÚS PK v Pardubickém kraji
nadlimitní Prokazování kvalifikace 24.08.2023 27.09.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016